Công đoạn dấu nhân

Cập nhật: 09/09/2015 03:35:29 PM

Công đoạn được sử dụng máy chuyên dụng

 

Tin đăng khác

Công đoạn may lót (09/09/2015 03:35:29 PM)

Công đoạn may lót

Thiết kế mẫu (09/09/2015 03:35:29 PM)

Thiết kế mẫu

Công đoạn thêu (09/09/2015 03:35:29 PM)

Công đoạn thêu