Công đoạn thêu

Cập nhật: 09/09/2015 03:35:29 PM

 

Những sản phẩm được thêu bởi các nghệ nhân có kinh nghiệm hàng chục năm

Tin đăng khác

Công đoạn may lót (09/09/2015 03:35:29 PM)

Công đoạn may lót

Công đoạn dấu nhân (09/09/2015 03:35:29 PM)

Công đoạn dấu nhân

Thiết kế mẫu (09/09/2015 03:35:29 PM)

Thiết kế mẫu