Tìm đối tác phân phối hàng Nhật

Công đoạn may lót

Ngày đăng: 15:35:29 PM, 09/09/2015

Sản phẩm dành cho thị trường Nhật Bản

Công đoạn dấu nhân

Ngày đăng: 15:35:29 PM, 09/09/2015

Sản phẩm cho thị trường Nhật Bản.

Thiết kế mẫu

Ngày đăng: 15:35:29 PM, 09/09/2015

Lên mẫu theo yêu cầu của khách hàng